Genç Özgecan'ın katledilmesi, tiksindirici ve kabul edilemez. - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Genç Özgecan'ın katledilmesi, tiksindirici ve kabul edilemez.

gulsunbilgehanGenç Özgecan'ın katledilmesi, tiksindirici ve kabul edilemez.

AKPM Eşitlik Komitesi adına, Türkiye'de kadına karşı şiddete “Hayır” demek için ülke genelinde sokaklara çıkan binlerce kadın hakları aktivistiyle dayanışma içinde olduğumu belirtiyorum. Kadına karşı şiddet, sürekli mücadeleyi gerektiren bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi’ni Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde ilk kabul eden ve parlamentosunda ilk onaylayan ülke olarak, Türkiye'nin yetkili makamlarını, Sözleşme’nin gereklerini yerine getirmeye ve bu tür suçların cezasız kalmamasını sağlamaya davet ediyorum. 16 Şubat 2015

Gülsün Bilgehan, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi Başkanı ve Şiddet Karşıtı Parlamenterler Ağı üyesi