Kadınların rahat bir nefes alması için tek çare CHP’dir. Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimde cezalandırılması için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.” - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Kadınların rahat bir nefes alması için tek çare CHP’dir. Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimde cezalandırılması için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.”

Gülsün Bilgehan şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel ve devrimci geleneğimizde kadının çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefine ulaşmasında en büyük görev ve sorumluluk biz kadınlara düşmektedir. AKP iktidarında kadınlarımız siyasal, toplumsal, ekonomik alanda ve gündelik yaşamda belli alanlara hapsedilmiş ve yaşam haklarına büyük darbe vurulmuştur. Kadınlarımızın tekrar özgürleşmesi ülkenin kurtuluşu için vazgeçilmez değerdedir.

 

Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak;

-  Yasal olarak kadının önündeki engelleri ve ayrımcılıkları kaldıracağız
-  Aile Sigortası kapsamındaki destekleri doğrudan kadına verecek, her ay kadının banka hesabına en az 600 lira yatıracağız.
-  Kendi sigortası olmayan her kadına sağlık güvencesi sağlayacağız.
-  Kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engelleri kaldıracağız ve çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılıklara son vereceğiz.
-  Girişimci kadınların kredi olanaklarını artıracak, onlara tasarım, danışmanlık ve pazarlama destekleri vereceğiz.
-  Sadece töre değil, namus cinayetlerinin de en ağır şekilde cezalandırılması için Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapacak, Güldünya Yasası’nı çıkaracağız.
-  Öncelikle çalışan kadınların, memur ve emekçilerin çocuklarına yönelik ücretsiz veya devlet katkılı çocuk yuvaları ve anaokulları açacağız.
-  Kız çocukların eğitim olanaklarından tam yararlanabileceği bir eğitim sistemi oluşturacağız. Aileleri bu amaçla destekleyeceğiz.
-  Eylemde ve söylemde kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve baskıya son vereceğiz.