Kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesinin iç hukuka uyarlanması için çağrıda bulunmak için yapılan konuşma... (1 Şubat 2012) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesinin iç hukuka uyarlanması için çağrıda bulunmak için yapılan konuşma... (1 Şubat 2012)

AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.    

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki çalışmalarımızla ilgili bilgi verdiği için Heyet Başkanımız Nursuna Memecan'a teşekkür ediyoruz. Ancak keşke 100'den fazla tutuklu gazetecimiz, hapiste kalan seçilmiş milletvekili ve yerel yöneticimiz, öğrencilerimiz, aksayan bir yargı sistemimiz olmasaydı da Türkiye olarak ekonomik gücümüz kadar ileri demokrasimizle de iftihar edebilseydik. Ne yazık ki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Hammarberg'in eleştiri dolu raporuna karşılık veremedik ve ülkemiz Avrupa'nın insan hakları açısından sorunlu ülkeleri arasında yer aldı. Bu durumu değiştirmek güçlü bir çoğunluğa sahip iktidar partisinin elindedir. Umarım, yeni adalet reform paketi beklenen sonucu verir.    

Avrupa Konseyinin Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülke olmanın gururunu yaşadık. Şimdi, sıra, iç hukuka uyarlanmasına geldi. Yakında Meclis gündemine gelecek yasa tasarısının beşikten eceliyle ölünceye kadar bütün kadınları kapsamasını diliyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)