Mogan Soru Önergesi (18 Aralık 2012) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Mogan Soru Önergesi (18 Aralık 2012)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 18.12.2012.

Gülsün Bilgehan

Ankara Milletvekili

Gelecek günlerde, İstanbul Haliç ile Ankara Mogan arasında deniz uçakları seferlerinin başlatılacağı belirtilmektedir. Ancak birçok çevreci kuruluş, böyle bir projenin yaşama geçmesi durumunda Mogan’da ekolojik dengenin bozulacağını ve “kuş cenneti” olarak bilinen bu göldeki canlı türlerine zarar verileceğini vurgulamaktadır. Uçak seferlerinin başlatılmaması için düzenlenen kampanyada binlerce imza toplanmıştır. Buna göre:

1- Bir özel uçak firmasının İstanbul Haliç ile Ankara Mogan arasında deniz uçakları seferlerini gelecek aylarda başlatacağı doğru mudur?

2- Bakanlığınız, bu seferlerin başlatılması için gerekli izinleri vermiş midir? Bu izinler verilmişse, bu bölgedeki ekolojik dengenin bozulup bozulmayacağı yönünde bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu araştırmanın sonuçları nelerdir?

3- Bu projeyle 53 familyadan 227 kuş türüne ev sahipliği yapan Mogan gölünün ekolojik dengesine zarar verilmesi durumunda, bunun sorumluluğu kimde olacaktır?

4- Mogan gölüne deniz uçağı seferleri düzenlenmesinin Türkiye’ye olan getirileri neler olacaktır? Bu getiriler, dünyanın sayılı kuş cennetlerinden birinin yok olma riskiyle karşı karşıya bırakılmasından daha mı önemlidir?