Operet Sahnesi Soru Önergesi (8 Ağustos 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Operet Sahnesi Soru Önergesi (8 Ağustos 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 8.8.2014

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

1-   Ankara’nın en seçkin kültür mekânlarından Operet Sahnesi’nin sanatsal organizasyonlara kapatıldığı doğru mudur?

2- Operet Sahnesi’nin, “tarihi binalara zarar verememek” gerekçesiyle sanatsal faaliyetlere kapatıldığı belirtilmektedir. 1930’da yapılan Operet Sahnesi, bugün Devlet Resim ve Heykel Müzesi olan dönemin Halkevi binası içinde hizmet vermiş, ayrıca uzun yıllar halka açık nikâh dairesi olarak kullanılmıştır.  Bugüne kadar çok önemli temsillere de ev sahipliği yapmıştır. Yıllardır sorun yaşanmadan kullanılan Operet Sahnesi’nin, sanatsal organizasyonlar nedeniyle tarihi dokusunun zarar gördüğüne ilişkin bilim insanları tarafından yapılmış bir çalışma var mıdır?

3- Bundan böyle Operet Sahnesi’nin bakanlıkça düzenlenecek özel törenler için kullanılacağı açıklanmıştır. Bu özel törenlerin neler olması planlanmaktadır? Bakanlığın düzenleyeceği törenler de tarihi mekâna zarar vermeyecek midir?

4- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün sanatsal faaliyetleri için Operet Sahnesi Binası yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sahnesinin kullanılacağı belirtilmektedir. Bu faaliyetler için bakanlığınıza bağlı sahneler yerine Belediye’nin sahnesinin kullanılma kararının gerekçesi nedir?

5- Gelişmiş ülkelerde tarihi kültür mekânları zaman zaman restorasyondan geçirilerek halka açık tutulmaktadır. Örneğin, Londra’da bulunan Kraliyet Opera Evi 1732’de Paris’te bulunan Châtelet Tiyatrosu, 1862’de yapılmıştır. Her iki bina da bugüne kadar çeşitli tarihlerde restorasyonlardan geçirilmiştir. Bunlar ve birçok benzeri örnekler ortadayken, Türkiye’de tarihi bir sahnenin sanatsal faaliyetlere kapatılıyor olması neyle açıklanmaktadır?