Osmanlı Türkçesi Soru Önergesi (16 Aralık 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Osmanlı Türkçesi Soru Önergesi (16 Aralık 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 


Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 16.12.2013

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında tüm Türkiye’de Osmanlı Türkçesi kursu açılması için 4 Temmuz 2012 tarihinde protokol imzalandı. Kurslardan bugüne kadar 150 bin kişinin yararlandığı belirtiliyor.

Sosyal Bilimler Lisesi’nde zorunlu olan Osmanlı Türkçesi dersinin tüm liselerde seçmeli olmasının ardından bakanlıkta bu ders için öğretmen açığı oluştu.  Bunun üzerine Bakanlık, 26 Haziran 2013 tarihinde Hayrat Vakfı ile bir protokol daha imzaladı. Protokolün amacı, “Orta öğretim kurumlarında okutulan Osmanlı Türkçesi derslerini verecek öğretmenler ile öğretmen eğitimlerinde görev alacak eğitimcilerin yetiştirilmesi” olarak belirlendi.   Aynı protokolde Hayrat Vakfı’nın yükümlülükleri sayılırken “Osmanlı Türkçesi  derslerine girecek öğretmenlerin ve eğiticilerin yetiştirilmesinde eğitici desteği vermek, eğitim görevlisi temin etmek” ifadelerine de yer verildi.

Bu protokol uyarınca 30 Eylül 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, tüm valiliklere genelge gönderdi. Genelgede “öğretmen ihtiyacını karşılamak için mahalli hizmet içi eğitim kursu” düzenleneceği belirtildi. Genelgenin “Uygulama Esasları” bölümünde bu kurslarda protokol gereği Osmanlı Türkçesi Kurslarında yetişen eğitmenlerin görev alacağı vurgulanırken, “Eğitim görevlisi ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda Vakıf (Hayrat) ile işbirliği yapılarak eğitim görevlisi temin edilecektir” denildi.

Genelgenin ekinde yer alan “Uygulama Esasları”na göre bu kurslar tüm personele açık olacak. Ancak öncelikle  ortaöğretim okullarında istekli olan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İlahiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katılacak. Kurslarda başarılı olanların isimlerinin de bakanlığa bildirilmesi istendi. 

Bu bilgiler ışığında; 

1-“Yeterli öğretmen bulunmadığı biliniyorken Osmanlıcanın liselerde seçmeli hale getirilmesinin sebebi nedir? 

2-Osmanlı  Türkçesi programına göre öğrencilere Osmanlıca harfler de öğretilmektedir. Öğrencilerin eski dille yazmayı, Osmanlı Türkçesi harflerini öğrenmeleri ne için gereklidir?

3-Osmanlı Türkçesi derslerini veren öğretmenlerin, bakanlığınızla Hayrat Vakfı arasında imzalanan protokolle açılan kurslarda yetiştirilmesi mevzuata uygun mudur? 

4- Bu dersin bugün için kaç öğretmeni vardır? Bu öğretmenlerin asıl branşları nelerdir? 

5-Osmanlı Türkçesi dersinin, 2012 sonuçlarına göre  64 ülke arasında 43.  sırada olduğumuz Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sıralamasında Türkiye’yi yukarılara tırmandıracak ne gibi katkıları olacaktır?