Okuldan ayrılanların diploma hakkıyla ilgili soru önergesi (1 Nisan 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Okuldan ayrılanların diploma hakkıyla ilgili soru önergesi (1 Nisan 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 1 Nisan 2013.

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Bakanlığınız tarafından açıklanan 2012-2013 Örgün Eğitim İstatistikleri’ne göre, 12 bin 172’i erkek, 37 bin 277 kız olmak üzere 49 bin 449 öğrenci açık lise veya temel ortaöğretim kurumlarından hiçbirine kayıt olmadı.  Bu, geçen yıla göre herhangi bir açık lise veya temel ortaöğretim kurumuna kaydolmayanların sayısında 25 bin 453 kişilik bir artış olduğu anlamına gelmektedir.  Bakanlığınız tarafından yayınlanan 9 Mayıs 2012 tarihli, “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelgede, “İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecektir” denilmiştir. Buna göre: 

1- Zorunlu eğitim 12 yıla çıkartılmasına karşın, eğitimlerinin sekiz yılını bitirdikten sonra herhangi bir okula kaydolmayan 49 bin 449 öğrenci, hangi diplomayı alacaktır? 

2- Bu kişilerin eğitimleri hangi aşamada kesilmiş kabul edilecektir? Herhangi bir iş başvurusu yaparken, öğrenim hayatlarını gösteren hangi diplomayı kullanacaklardır?

Daha önce sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bitirdikten sonra diplomalarını alıp terk edenler, bu öğretim yılı başına eğitim yaşamını terk edenlerden daha fazla eğitim almış gibi mi görüneceklerdir?