Seçim yayınları hakkında (14 Mart 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Seçim yayınları hakkında (14 Mart 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 14.03.2014

Gülsün BİLGEHAN

 Ankara Milletvekili

RTÜK’ün İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre TRT, 22 Şubat- 2 Mart arasında toplam yayın süresinin 13 saat 32 dakikasını AKP’ye ayırırken, muhalefete 2-48 dakika yer verdi. TRT Haber, mitinglerden kesitler yayımladığı seçim yayınlarının toplam yayın süresinin yüzde 89.52’sini (13 saat 32 dakika) Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, yüzde 5.29’unu (48 dakika) MHP ’ye, yüzde 4.96’sını (45 dakika) CHP ’ye, yüzde 0,22’sini (2 dakika) BDP ’ye ayırdı. 

Anayasanın 133. maddesine göre “Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.” 

Yüksek Seçim Kurulu, seçim dönemi yayınlarında ‘Tek yönlü ve taraf tutan yayın yapılamayacağı’ ve ‘Fırsat eşitliğinin sağlanmasını zorunlu’ kılmıştır.

Ayrıca üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun 96-10 sayılı bağımsızlığın güvence altına alınması konulu kararına göre, kamu yayınlarında çoğulculuk vazgeçilmez bir ilkedir. Buna göre: 

1- Avrupa Konseyi kararlarına, Anayasaya, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına açıkça aykırı olan TRT yönetiminin bu tutumuyla ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2- TRT’nin bu yanlı yayınları 30 Mart seçimlerine kadar sürecek midir?  Daha sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TRT’nin tarafsız yayınlar yapması için uyarılarda bulunulacak,  anayasa ve yasalara uyması sağlanacak mıdır? 

3-  11 Aralık 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığınız konuşmada “Kamu yayıncısı olan bir kuruluşun şüphesiz tarafsız olması lazım, objektif olması lazım, kamu yayıncılığı ilkelerine uygun hareket etmesi lazım” dediniz. Aynı konuşmanızda, TRT’nin iktidar partisi adayı başkan adaylarının tanıtımını uzun uzun vermesine, onlara methiyeler düzmesine “müdahale ettiğinizi” açıkladınız. TRT’nin sizin bu müdahalenizin ardından da son derece taraflı yayınlarına devam etmesi, müdahalenizin herhangi bir etkisi olmadığı anlamına mı gelmektedir?

Yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-40920sgc.pdf