Polis radyosu hakkında (1 Ekim 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Polis radyosu hakkında (1 Ekim 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 1.10.2013

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

1- Polis Radyosu’nun Anıttepe’deki stüdyolarından çıkarılarak çok daha küçük bir başka birime taşındığı doğru mudur?

2-Doğruysa, Türkiye’nin radyo tarihine damga vuran kurumlardan olan Polis Radyosu’nun taşınmasına ne amaçla karar verilmiştir?

3- Polis Radyosu’nun daha küçük bir yere taşınması, polisin halkla ilişkilere artık daha az önem verdiğinin mi göstergesidir?

4-Polis Radyosu’nun elindeki 10 binin üzerinde olduğu söylenen plaklar nasıl değerlendirilecektir? Depoya kaldırılacağı doğru mudur?

Önergenin yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-32365sgc.pdf