İnternet filitreleri hakkında (17 Haziran 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

İnternet filitreleri hakkında (17 Haziran 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Lütfi ELVAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 17.06.2014

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Türkiye’de 2010 yılından bu yana Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla, internet kullanıcılarına standart, aile ve çocuk filtresinden yararlanma olanağı verilmektedir. Buna göre:

1- Bakanlığınızın verilerine göre Türkiye’de internet kullanıcısı sayısı toplam ne kadardır? Kadınların ve erkeklerin abonelik oranları nelerdir? 

2- Bu kullanıcıların ne kadarı ve toplam kullanıcı sayısının yüzde kaçı standart, aile ve çocuk filtresi kullanmaktadır? 

3- 2010 yılında filtreler arasında geçiş yapan kaç abone  olmuştur ve bunun genele oranı nedir?