Denetimli serbestlikle salıverilenler hakkında (31 Ocak 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Denetimli serbestlikle salıverilenler hakkında (31 Ocak 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31 Ocak 2013.

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşan 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle koşulla salıverilmesine 1 yıl ya da daha az süre kalan yaklaşık 15 bin kişinin denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkacağı belirtilmektedir. Buna göre:

1-31 Ocak 2012 itibariyle, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dan yararlanma hakkını elde eden ve cezaevinden denetimli serbestlik koşuluyla cezaevinden çıkanların tam sayısı kaçtır?

2- Söz konusu yasadan yararlananların kaçı kadına karşı şiddet kapsamında değerlendirilen, “kasten yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından ceza almış kişilerdir?

3-Yasayla denetimli olarak serbest bırakılanlara uygulanacak tedbirlerin uygulanması denetimli serbestlik müdürlüğüne bırakılmıştır. Eşine ya da eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alıp denetimli olarak serbest bırakılanlara etkin tedbirler uygulanacak mıdır? Bu kişiler eşlerine ya da eski eşlerine ya da daha önce şiddet uyguladıkları kadınlara karşı yeniden şiddet uygularlarsa bunun sorumluluğu bakanlığınızda mı olacaktır? Bu kişilere kadına karşı şiddet yasası olarak bilinen 6384 sayılı kanunda öngörülen tedbirlerin uygulanması için diğer bakanlıklarla eşgüdümlü olarak çalışmalar yürütülmüş müdür?

Yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-17216sgc.pdf