İnternet suçları hakkında soru önergesi (10 Şubat 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

İnternet suçları hakkında soru önergesi (10 Şubat 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.02.2014

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

1-5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten 2013 yılı sonuna kadar, internet ortamında işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili mahkemelere kişilik haklarının ve özel yaşamın gizliliğinin ihlaline ilişkin kaç başvuru yapılmıştır?

2-Bu başvuruların kaçında mahkemeler içeriğin kaldırılmasına karar vermiştir? İçeriğin kaldırılmasına karar verilenlerin ne kadarı özel yaşamın gizliliğini ihlalden verilmiştir?

3-Bu kararların kaçı, içerik ya da yer sağlayıcının yurtdışında olması nedeniyle uygulanmadığı gerekçesiyle yeniden yargıya taşınmıştır?

Yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-39367sgc.pdf