Kan davalarıyla ilgili soru önergesi (23 Eylül 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Kan davalarıyla ilgili soru önergesi (23 Eylül 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 23.09.2013

Gülsün BİLGEHAN

 Ankara Milletvekili

1- 2002 yılından bu yana, kamuoyunda “kan davası” olarak bilinen olaylar sonucunda kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

2- Yaşamını yitiren söz konusu kişilerin kaçı, öldürülmeden önce tehdit altında olduğu gerekçesiyle devlet birimlerine başvurarak koruma talebinde bulunmuştur?

3- Türkiye’de bugün için kaç kişi kan davaları nedeniyle devlet birimlerince koruma altındadır? Bu kişilerin kaçı kadın, kaçı erkektir?