Yurtdışından gelen öğrenciler hakkında soru önergesi (10 Eylül 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Yurtdışından gelen öğrenciler hakkında soru önergesi (10 Eylül 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10 Eylül 2013.

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

1- 2010 yılından bu yana, ortaöğrenimini KKTC dışındaki bir yabancı ülkede tamamlayıp Türkiye’de üniversitelere yerleştirilen kaç Türkiye vatandaşı öğrenci olmuştur? 

2- Bu öğrencilerin okumaya hak kazandığı üniversiteler ve bölümler hangileridir? Hangi bölüme kaç öğrenci yerleştirilmiştir?

3- Söz konusu öğrenciler Türkiye’de herhangi bir merkezi sınava girmişler midir?