Çevre görevlileri hakkında soru önergesi (15 Aralık 2013) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Çevre görevlileri hakkında soru önergesi (15 Aralık 2013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 15 Aralık 2013

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

21 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de Çevre Görevlisi,  Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek bu yönetmelikte “yetkili makam tarafından çevre izninden muaf olduğuna ilişkin görüş verilen işletmelerin çevre görevlisi bulundurmaları zorunlu değildir” denilmiştir. Böylece, bu muafiyete sahip olacak firmaların çevre mevzuatına uyulup uyulmadığını denetleyecek, alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirecek çevre görevlisinin bulundurmasına gerek olmayacağı anlaşılmıştır. Buna göre:

1- İlgili yönetmelikte böyle bir değişiklik yapılmasına neden gerek duyulmuştur?  İlgili makamlar, bu işletmelerin çevreyi kirletmeyeceklerine ilişkin görüşü hangi kritere göre vermektedir?

2- Yetkili makamlarca çevre görevlisi bulundurmaktan muaf tutulan işletmelerin daha sonra gelişen ihmaller sonucunda çevre katliamına neden olması durumunda sorumluluk kime ait olacaktır?

Yanıtı için tıklayınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-35847sgc.pdf