Eşleri özel sektörde çalışan öğretmenlerin atanma sorununa ilişkin... (23 Ekim 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Eşleri özel sektörde çalışan öğretmenlerin atanma sorununa ilişkin... (23 Ekim 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 23.10.2014

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesine, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağı konularak görüşlere açılmıştır. Taslakta, öğretmenlerin aile birliği mazeretiyle atanma talebinde bulunmaları için, “eşlerin talep edilen yerde son üç yıldır sigortalı olarak çalışması” koşulu getirilmiştir. Bakanlık, mevcut durumda bunu son iki yılda 360 gün sigortalılık olarak uygulamaktadır. Buna göre:

1- Bu yönetmelik taslağı, bakanlığınızın web sitesine konulduğu haliyle yürürlüğe girecek midir?

2- Taslağın bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, atama talebinde bulunmaya hazırlanan ve eşi 2 yıldır sigortalı olarak çalışmakta olan öğretmenlerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

3- Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1 yıllık sigortalılık süresini 3 yıla çıkarması, öğretmenlerin kazanılmış haklarını geriye götürmek anlamına gelecektir. Bakanlık, öğretmenlerin bu haklarını korumayacak mıdır?

4-Yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanmasına gerekçe olarak, devlet memurlarının atamalarıyla ilgili çerçeve yönetmelikte yapılan değişikliğin gösterildiği anlaşılmaktadır. Bakanlığınızın, öğretmenlerin haklarını kısıtlamak yerine, çerçeve yönetmelikte öğretmenlere istisna getirilmesini talep etmesi, çalışanların haklarının korunması açısından daha doğru bir adım olmaz mı?

5- Söz konusu yönetmelik taslağı yürürlüğe girerse, gelecek planlamalarını mevcut yönetmeliğe göre yapan ve 1 yıl sonra eşlerinin yanına gideceklerini düşünen öğretmenlere, birdenbire 2 yıl daha bulundukları yerde kalma zorunluluğu getirilecektir. Öğretmenlerin aile birliklerinin, ruh ve beden sağlıklarının bozulması, eğitim öğretimin kalitesini düşüren bir etken olacaktır. Bakanlığınız bunu önlemek için, en azından bu yıl gerçekleştirilecek atamalara kadar yeni yönetmeyi bekletmeyi planlamakta mıdır?