Jean Monnet burs programına ilişkin soru önergesi... (10 Ağustos 2016) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Jean Monnet burs programına ilişkin soru önergesi... (10 Ağustos 2016)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın,  Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.08.2016

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

1989 yılında Türkiye hükümeti ve Avrupa Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilk kez 1990-91 akademik yılında Türkiye’den öğrencilerin faydalandığı Jean Monnet burs programı, 2016-2017 akademik yılı için iptal edilmiştir. Başvurular alınmış, sınav gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, burs programının, kazananların açıklanması beklenirken iptal edildiği duyurulmuştur.  Bu iptalin Türkiye’deki belirsizlik nedeniyle AB kaynaklı olduğu öne sürülmüş olmasına rağmen, basına yansıyan bilgilere göre bu iddia Avrupa Komisyonu makamlarınca yalanlanmış ve kararın Türk otoritelerince alındığı belirtilmiştir. Buna göre:

1-26 yıldır Türkiye’den çoğunluğu öğrenci olmak üzere yılda 150 civarı kişinin yararlandığı bu programın Bakanlığınız tarafından bu yıl tek taraflı iptal edilmesinin sebebi nedir?

2- İptal kararının 15 Temmuz darbe girişimiyle bir ilgisi bulunmakta mıdır? FETÖ üyelerinin burs alarak yurtdışına kaçma ihtimali nedeniyle bu kararın alındığı iddiası doğru mudur?

3-Bazı yıllarda yapılan KPSS sınavlarında ortaya çıktığı gibi Jean Monnet yazılı sınav sorularının da dışarıya sızdırıldığı tespit edilmiş midir? Edilmişse sorumlu kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? 15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında kamuda görevden alınanlar arasında bu sınavın hazırlanması ve değerlendirilmesinde görev almış kişiler var mıdır? Önceki yıllarda Jean Monnet bursu için yapılan seçme sınavlarında bir usulsüzlük olup olmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonucu ne yönde olmuştur?

4- Jean Monnet burs programı seçmeleri için Bakanlığınıza bağlı Merkezi İhale ve Finans Birimi koordinatörlüğünde yazılı ve sözlü sınavlar gerçekleştirilmesine rağmen son iki yılda sözlü sınavların kaldırıldığı bilinmektedir. Bu değişikliğin sebebi nedir?

5- Son yıllarda yapılan yazılı sınav sorularına hükümetle Avrupa Birliği arasındaki mali programları ilgilendiren sorular eklenmiştir. Bunun sebebi nedir?

6-2016-2017 akademik yılı Jean Monnet burs programının hükümetiniz tarafından son gün iptal edilmesinin ardından, usulsüzlük yaşanmışsa bile buna bulaşmamış öğrencilerin mağdur edildiği açıktır. Bir terör örgütünün yaptığı usulsüzlük nedeniyle Jean Monnet bursu kazanmak için ter döken öğrencilerin yurtdışına okuma hayallerinin yıkılması nasıl telafi edilecektir? Bu yıl için yeni bir sınav açılması planlanmakta mıdır?