TÜBİTAK'la ilgili soru önergesi... (22 Mayıs 2017) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

TÜBİTAK'la ilgili soru önergesi... (22 Mayıs 2017)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 22.5.2017

 

Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili

Basında yer alan bilgilere göre, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), en önemli bilimsel araştırma kurumlarımızdan TÜBİTAK’la ilişkilerini dondurma kararı aldı. Buna göre:

1- Bu karar nedeniyle, TÜBİTAK ile CNRS arasında yürütülen ya da yürütülmesi planlanan kaç proje durdurulmuş ya da iptal edilmiştir? AB Komisyonu tarafından kurulan ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 19 ülkeyi kapsayan Ar-Ge programı Euroka kapsamında Fransa ortaklı projeler içinde karardan etkilenen var mıdır? CNRS’nin kararı nedeniyle bilimsel projelere verilen ve bugün için iptal edilmiş olan  projelerin toplam mali boyutu ne kadardır?

2- CNRS’nin bu kararı TÜBİTAK’ın akademisyenlere yönelik tasfiyeleri nedeniyle aldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, 2016 Temmuz ayından bugüne kadar daha önce onayı verilmiş, TÜBİTAK tarafından desteklenen kaç proje iptal edilmiştir? Bu projelerde yer alan kaç akademisyen projelerden ayrılmıştır? İptal edilen projelerde çalışan ya da proje ekibinden ayrılanlar içinde KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ya da açığa alınmış olan akademisyenlerin sayısı kaçtır? Temmuz ayından bu yana iptal edilen projelere bugüne kadar ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu paraların ne kadarı geri istenmiş ve alınmıştır?

3-TÜBİTAK’ın eski saygın konumuna yeniden ulaşması ve uluslararası işbirliği içinde olduğu kurumlarla ilişkilerinin sorunsuz yürümesi için atılan adımlar nelerdir?