Ekranda İnönü Üzerine Bir Yalan, Orhan Bursalı - Cumhuriyet (14 Aralık 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Ekranda İnönü Üzerine Bir Yalan, Orhan Bursalı - Cumhuriyet (14 Aralık 2014)